Υπηρεσίες

Ο έλεγχος του κλιματισμού ενός χώρου είναι πολύ βασικός παράγοντας που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την άνεση που νιώθει κάποιος σε έναν χώρο. Οι τεχνολογίες και οι μέθοδοι ψύξης – θέρμανσης έχουν εξελιχθεί πολύ ώστε η PANCLIMA, μέσω του εξοπλισμού των συνεργαζομένων με αυτή τεχνολογικών οίκων, μπορεί να σχεδιάσει λύσεις για όλες σχεδόν τις ανάγκες κλιματισμού.

Σε συνδυασμό με την εμπειρία των μηχανικών μας οι σχεδιαζόμενες λύσεις μπορούν να υλοποιήσουν την βέλτιστη εμπειρία κλιματισμού, με τον μέγιστο έλεγχο, αυτοματισμό και ακρίβεια χρησιμοποιώντας την ελάχιστη αναγκαία ενέργεια.

Αυτή η σύμπραξη τεχνολογίας και εμπειρίας έχει σαν πρόσθετα πλεονεκτήματα για τους πελάτες μας την ελαχιστοποίηση του χρόνου απόσβεσης της επένδυσής τους και την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού με ελάχιστες ανάγκες συντήρησης.

Μελέτες Κλιματισμού

Η PANCLIMA εκπονεί μελέτες κλιματισμού για την δόμηση σύγχρονων και κυρίως αποδοτικών ενεργειακών συστημάτων, εξατομικευμένων στις ανάγκες των πελατών της, χρησιμοποιώντας τον ευρύτατο φάσμα εξοπλισμού που διαθέτουν οι συνεργαζόμενοι τεχνολογικοί οίκοι.  Οι μηχανικοί μας μπορούν να συνθέσουν ολοκληρωμένες λύσεις ψύξης – θέρμανσης και ζεστών νερών χρήσης με συνδυαστικές μεθόδους, πετυχαίνοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση του συστήματος.

Ευέλικτη Διαχείριση Παράδοσης Εξοπλισμού (Adaptive Logistics)

Λόγω των μακροχρόνιων και αποδοτικών σχέσεών μας με τους τεχνολογικούς οίκους με τους οποίους συνεργαζόμαστε η παράδοση του εξοπλισμού μπορεί να εκτελεστεί συνήθως εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την παραγγελία ή στην περίπτωση εξειδικευμένων αναγκών εντός μιας εβδομάδας από την παραγγελία.  Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σε συνεργασία με τον υπεύθυνο μηχανικό της PANCLIMA να καταρτιστεί σχέδιο παράδοσης εξοπλισμού που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εγκατάστασης χωρίς να εκθέτει τον εξοπλισμό σε κίνδυνο φθοράς ή κλοπής.

Επίβλεψη υλοποίησης εγκατάστασης

Η PANCLIMA μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη και τον τελικό τεχνικό έλεγχο υλοποίησης εγκαταστάσεων που έχει προηγουμένως μελετήσει για τον λογαριασμό του τελικού πελάτη.  Σκοπός της υπηρεσίας είναι η βεβαίωση της άρτιας υλοποίησης ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή από τον τελικό πελάτη.

Εγγραφή στο
NewsLetter