Υδρομονάδα για συστήματα 3 σωλήνων ECOi

Η υδραυλική μονάδα συνδυάζεται σε συστήματα VRF τριών συρμάτων σε συνδυασμό με άλλες τυπικές εσωτερικές μονάδες.

Βασικά και οφέλη

Η υδραυλική μονάδα χρησιμοποιεί την απορριπτόμενη θερμότητα από τυπικές εσωτερικές μονάδες που λειτουργούν σε λειτουργία ψύξης για την παραγωγή ζεστού νερού. Αυτή η ανάκτηση θερμότητας αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του συνολικού συστήματος και οδηγεί σε καλύτερη περιβαλλοντική ισορροπία του κτιρίου (π.χ. για το βρετανικό πιστοποιητικό βιωσιμότητας BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)).

Έλεγχος υδραυλικής μονάδας / τηλεχειριστηρίου CZ-R TC5B

  1. Το τηλεχειριστήριο CZ-RTC5B είναι ο διάδοχος του CZ-RTC3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο τόσο των υδραυλικών μονάδων όσο και των τυπικών εσωτερικών μονάδων. Το CZ-RTC5B ελέγχει ποιος τύπος εσωτερικής μονάδας είναι συνδεδεμένος και μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη για υδραυλικές μονάδες ή για τυπικές εσωτερικές μονάδες.
  2. Κατά την αρχική διαμόρφωση του συστήματος, πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας της υδραυλικής μονάδας: λειτουργία ζεστού νερού ή λειτουργία θέρμανσης.

Χρήση της υδρολογικής μονάδας σε συστήματα VRF

  1. Η χρήση πολλών υδραυλικών μονάδων σε ένα σύστημα είναι δυνατή.
  2. Ο τρόπος λειτουργίας κάθε υδραυλικής μονάδας πρέπει να καθορίζεται κατά τη θέση σε λειτουργία: είτε λειτουργία ζεστού νερού είτε τρόπος θέρμανσης (δεν είναι δυνατή η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας κατά τη λειτουργία).
  3. Ένα κουτί ανάκτησης θερμότητας πρέπει να εγκατασταθεί για κάθε τυπική εσωτερική μονάδα και κάθε υδραυλική μονάδα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Υδρομονάδα για συστήματα 3 σωλήνων ECOi Μονή φάση
8 kW 12,5 kW
Δυνατότητα ψύξης (ονομαστική) kW 8.0 12.5
Δυνατότητα θέρμανσης (ονομαστική) kW 9.0 14.0
Εξωτερική πηγή ρεύματος V 230 230
Ηχητική πίεση εσωτερικού χώρου (θερμότητα) dB (A)
Διαστάσεις 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353
Καθαρό βάρος κιλό 43 43

Εγγραφή στο
NewsLetter