Συστήματα ECO G με εναλλάκτες θερμότητας νερού για εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης

Εναλλάκτης θερμότητας νερού για προετοιμασία κρύου και ζεστού νερού

Οι εναλλάκτες θερμότητας νερού διαθέτουν ενεργειακά αποδοτικό έλεγχο ισχύος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την προετοιμασία κρύου όσο και για ζεστό νερό. Είναι επίσης δυνατή η αυτόματη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης.

Εγγραφή στο
NewsLetter