Νέα λειτουργία datanavi

Καινοτόμος τεχνολογία για τη μετάδοση δεδομένων
Μεταφέρετε πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών γρήγορα και εύκολα σε κινητές συσκευές με datanavi

1

Απλή, διαισθητική λειτουργία

2

Άμεση πρόσβαση σε τεχνικά έγγραφα

3

Τρέχοντα δεδομένα συστήματος στην κινητή συσκευή

Απλή λειτουργία της λειτουργίας datanavi

Απλώς στρέψτε την κάμερα ενός smartphone (με εφαρμογή datanavi) στην οθόνη LED της μονάδας ελέγχου Panasonic (CZ-RTC5B) για να καλέσετε τις πληροφορίες προϊόντος και τα τεχνικά δεδομένα του συστήματος κλιματισμού απευθείας στην κινητή συσκευή. Μέσω της σύνδεσης με το Panasonic Cloud
Διακομιστής έχετε γρήγορη πρόσβαση στην τεκμηρίωση των συστημάτων κλιματισμού καθώς και τη δυνατότητα αποθήκευσης των ανακτημένων δεδομένων.

Κύριες λειτουργίες

· Συλλέξτε και αποθηκεύστε πληροφορίες για το κλιματικό σύστημα
· Γρήγορη, εύκολη πρόσβαση σε τεχνικά έγγραφα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων
· Γρήγορη, εύκολη πρόσβαση στις εκθέσεις δοκιμών θέσης σε λειτουργία και F-gas

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία datanavi

Από την οθόνη LED της μονάδας ελέγχου με δυνατότητα datanavi CZ-RTC5B, τα δεδομένα μεταδίδονται γρήγορα και εύκολα στην κινητή συσκευή ως αόρατα φωτεινά σήματα LED υψηλής συχνότητας.

Α: Καινοτόμος τεχνολογία Light ID από την Panasonic
B: Panasonic Cloud Server

Λειτουργίες για τελικούς πελάτες

Διαισθητική λειτουργία: ανάκτηση δεδομένων λειτουργίας σε κανονική λειτουργία, εμφάνιση κατανάλωσης ενέργειας κ.λπ.
· Άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων: εμφάνιση οδηγιών και τεχνικών εγγράφων.
· Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση δυσλειτουργίας; Άμεση επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών και εύκολη προώθηση των δεδομένων του μηνύματος σφάλματος.

Κανονικά δεδομένα λειτουργίας

Διαχείριση ενέργειας

Δεδομένα μηνύματος σφάλματος

Εγχειρίδιο χρήσης

* Η πραγματική διεπαφή χρήστη μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.

Λειτουργίες για εταιρείες παροχής υπηρεσιών

Ανάκτηση συγκεκριμένων τεχνικών δεδομένων βάσει ζήτησης:
· Τεχνικά έγγραφα, οδηγίες συντήρησης, δεδομένα λειτουργίας δοκιμής κ.λπ.
· Ακριβή δεδομένα μηνύματος σφάλματος
· Απλή λίστα ελέγχου F-gas
· Οδηγίες επισκευής και λίστα ελέγχου

Δοκιμή δεδομένων λειτουργίας

Εξυπηρέτηση

Εγγραφή στο
NewsLetter