Σειρά εσωτερικών μονάδων VRF

Λύσεις VRF για θέρμανση νερού

Εναλλάκτης θερμότητας νερού
  1. Εναλλάκτης θερμότητας νερού για προετοιμασία κρύου και ζεστού νερού. Μπορεί να συνδυαστεί με συστήματα ECOi και ECO G 2 σωλήνων.
Δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού PRO-HT
  1. Μεγάλη απόδοση, μεγάλη εξοικονόμηση
  2. Υψηλές θερμοκρασίες ζεστού νερού
  3. Αξιόπιστη ποιότητα


Συστήματα 2 σωλήνων ECOi με εναλλάκτες θερμότητας νερού για εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης

Σειρά δεξαμενών αποθήκευσης PRO-HT για ECOi

Εγγραφή στο
NewsLetter