Λογισμικό και εφαρμογές

Φωνητικός έλεγχος. Οι λέξεις
κάνουν περισσότερα από πράξεις

Panasonic Comfort Cloud
CZ-TACG1

Εγχώρια ενσωμάτωση στο P-Link
CZ-CAPRA1

Συνδεσιμότητα Aquarea.
Έλεγχος με BMS

Βασικό λογισμικό
Π-ΣΤΟΧΟΙ

Panasonic AC Smart Cloud - VRF

Νέες συσκευές και εφαρμογές
CONEX

PACi και VRF έλεγχος και συνδεσιμότητα

Έξυπνη συνδεσιμότητα VRF +

Εσωτερική συνδεσιμότητα

Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1

Συνδεσιμότητα για PACi και VRF

Datanavi

Εμπορικός προσαρμογέας Wi-Fi

Εγγραφή στο
NewsLetter