Κεντρικές λειτουργικές μονάδες

Ευφυής ελεγκτής
CZ-256ESMC3

Ελεγκτής συστήματος με χρονοδιακόπτη
CZ-64ESMC3

Σύνδεση με ελεγκτή τρίτων

Βασικό λογισμικό
Π-ΣΤΟΧΟΙ

Airzone

Datanavi

Εμπορικός προσαρμογέας Wi-Fi

Εγγραφή στο
NewsLetter