Κανονισμός Λειτουργίας
Ρύθμιση και συνδεσιμότητα

Διατίθεται μεγάλος αριθμός λειτουργικών
μονάδων για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

Επιλογή του καταλληλότερου προϊόντος

Έξυπνη συνδεσιμότητα VRF +

τεχνολογία ελέγχου μελλοντικής απόδειξης

διαβάστε το άρθρο

Panasonic AC Smart Cloud

Μέγιστος έλεγχος και εξοικονόμηση ενέργειας με το έξυπνο
σύστημα cloud για συστήματα κλιματισμού από την Panasonic!

Νέα ενσύρματα τηλεχειριστήρια

Τηλεχειριστήρια καλωδίων CONEX για ενσωμάτωση IoT Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ρυθμίσεις λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και οι λειτουργίες διαγνωστικών και συντήρησης μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα μέσω smartphone ή tablet.

Εγγραφή στο
NewsLetter