Συστήματα PACi Dual, Trio και Quattro

PACi - Multi συστήματα

Με εξωτερικές μονάδες PACi από την Panasonic, μπορούν να συνδυαστούν έως και 4 εσωτερικές μονάδες, Μπορούν να εγκατασταθούν με 2 έως 4 εσωτερικές μονάδες. Αυτά τα συστήματα είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους κλιματισμού, καθώς η κατανεμημένη διάταξη των εσωτερικών μονάδων επιτρέπει την εξάπλωση της συγκέντρωσης στάθμης ήχου και την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας γρήγορα σε όλο το δωμάτιο. Επιπλέον, διαφορετικοί τύποι εσωτερικών μονάδων (τοίχοι, κασέτες, αγωγοί και οροφές) μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε ένα σύστημα.

Εγγραφή στο
NewsLetter